Начало на строително-ремонтните дейности

Новият варненски строителен проект започна! С водосвет, зидарски ритуал и коктейл на откритата строителната площадка бе положено своеобразното начало на строително-ремонтните дейности по проекта VARNA VIEW residential park complex.

Обява до заинтересованите лица и общественост „Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС“ ЕАД – гр. Варна, ул. „Йосиф Стоянов“ № 15, ет. 3, ап. 3 СЪОБЩАВА

Светли великденски празници!

VARNA VIEW residential park complex: Светли празници! Здраве & Благоденствие! #Великден #Easter #VarnaViewResidentialParkComplex #VaranaViewComplex #VarnaView #VVRPC #SeaView #ForSale #RealEstates #ApartmentsForSale #NewAparnment #NewBuilding #NewComplex #Park #ParkComplex #Varna #Bulgaria

Сондажни дейности

Естественото и естетическо вписване на Варна Вю в заобикалящата среда е сред приоритетите още при създаването на концепцията „жилищен парк комплекс с енергийноефективна насоченост”. В самото начало на проекта са заложени цели за облагородяване, озеленяване и управление на възобновяеми източници при постоянен нисък общ разход за поддържането им. Всяка от сградите във Варна Вю е …

VARNA VIEW residential park complex

Жилищен парк комплекс Варна Вю е финалната реализация на многофункционален комплекс с емблематична локация и отличен достъп: Варна, бул. Осми Приморски полк 284 – до поделение „Светкавица”. Комплексът съчетава обширни жилищни, търговски, бизнес и паркови площи с панорама към морския бряг и Варненското езеро.  Комплексът е с подчертана енергоефективна насоченост – газифициран и оборудван със …

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.