Сгради

Варна Вю се състои от Агрикс Вю – Търговски & Бизнес център и 10 жилищни сгради с от 4 до 7 жилищни етажа. Всяка от тях е газифицирана, разполага със собствен фотоволтаичен парк и е обезпечена с открити или подземни паркоместа. Сградите са разположени равномерно сред просторна парковата среда, гарантиращи максимални отстояния, достъпност и подчертаващи синергията на комплексната архитектурната концепция.

Висок клас материали, изчистени линии, кубични обеми, обширни жилищни и търговски площи.

Елегантността на композицията им е акцентирана чрез висок клас материали, изчистени линии, кубични обеми и обширни жилищни и търговски площи с обществено предназначение сред многообразие от зеленина и осезаема хармония.

Жилищните сгради в комплекса разпределят 134 апартамента със слънчево изложение, гледка към морето, просторни площи и прилежащи избени помещения.

Апартаментите са с правилни форми, гарантиращи пространство, комфорт и качество на средата.

Агрикс Вю Център

Агрикс Вю – Търговски & Бизнес център  – иновативна 3-секционна многофункционална сграда с обществено предназначение, 495 кв. м басейнов комплекс и многообразие на предлагани услуги. Центърът отразява най-модернистичното, енергоефективно и потребителски ориентирано разпределение между търговски и офис площи. Две от секциите са с общо 12 бр. офиса, а третата е обществена.

Сградата е обезпечена с 33 външни паркоместа.

Агрикс Вю Център реализира разнородни площи за:

Сграда 2

Сграда 2 се състои от 2 входа – А и Б, 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 3580,75 кв. м.

В подземния етаж на всеки вход са разположени помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички, и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 13 външни паркоместа.

Сграда 3

Сграда 3 се стои от 2 входа – А и Б, 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 3588,07 кв. м.

Сградата е разположена до зоната на комплекса, оборудвана с детска площадка за възраст 3 -12 г.

Всеки вход разполага с помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 10 външни паркоместа.

Сграда 4

Сграда 4 се състои от два входа – А и Б, 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 4075,86 кв. м.

Всеки вход разполага с помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 8 външни паркоместа.

Сграда 5

Сграда 5 се състои 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 2088,35 кв. м.

В подземния етаж са разположени помещение за хигиенист, сървърно помещение и помещение за велосипеди и детски колички.

Сградата е обезпечена с 11 външни паркоместа.

Сграда 6

Сграда 6 се стои от 3 входа – А, Б и В, 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 5118,73 кв. м.

Сградата е разположена до зоната на комплекса, оборудвана с детска площадка за възраст 3 -12 г.

Всеки вход разполага с помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 6 външни паркоместа.

Сграда 7

Сграда 7 се състои от 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 789,9 кв. м.

В подземния етаж са разположени помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички, и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 6 външни паркоместа.

Сграда 8

Сграда 8 се състои от 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 1699,45 кв. м.

В подземния етаж са разположени помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички, и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 4 външни паркоместа.

Сграда 9

Сграда 9 се стои от 3 входа – А, Б и В, 4 надземни и 1 подземен етаж – обща разгъната застроена площ 7259,78 кв. м.

В подземния етаж са разположени паркинг с 30 паркоместа, помещение за хигиенист, сървърно помещение и помещение за велосипеди и детски колички.

Сградата е обезпечена с 11 външни паркоместа.

Сграда 10

Сграда 10 се състои от 4 надземни и един подземен етаж – обща разгъната застроена площ 1715,85 кв. м.

В подземния етаж са разположени помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички, и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 4 външни паркоместа.

Сграда 11

Сграда 11 се състои от 2 входа – А и Б, общо 7 жилищни етажа по денивелацията на терена – 4 надземни и 3 подземни – обща разгъната застроена площ 9940,14 кв. м.

В подземните етажи са разположени паркинг с 48 паркоместа,  помещение за хигиенист, сървърно помещение, помещение за велосипеди и детски колички, складови и прилежащи избени помещения.

Сградата е обезпечена с 22 вътрешни паркоместа.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.