Разсрочено плащане чрез Варна Вю

Развитието на отрасъл „Операции с недвижими имоти“ винаги поставя предизвикателства пред участниците на пазара. Днес, повече от всякога, изисква гъвкавост и стабилност! Особено по отношение на икономическите субекти – инвеститори и купувачи.

В последните години строителното предприемачество освен с висококачествено изпълнение, обвързано с гаранционни срокове е неразривно свързано и с финансовата стабилност на компанията-инвеститор и финансовата обезпеченост на нейните проекти.

От друга страна, улесненият достъп до информираност за отрасъла и стремежът за ефективно управление на личните финанси карат все по-често купувачите да предпочитат сделки от типа „Директно от инвеститора“. Причините най-често касаят доверие, увереност, желание за рентабилна лична инвестиция, по-къс период на договаряне, особености на финансиране и разплащане, и особено индивидуални казуси – конкретни за отделния купувач.

Практиката показва, че въпреки улеснените процедури на банковите институции за финансиране на жилищни и ипотечни кредити, то за определени клиенти с намерение за покупка на недвижим имот – ограничения съществуват. Процесът по преодоляването им е дълъг, а финансовият риск спрямо купувача – обявен за висок.

Тук идва и ролята на компанията-инвеститор, която да предложи на потенциалните купувачи дългосрочна схема на разплащане с индивидуални условия за покупка на недвижим имот.

Примерите най-често са свързани с купувачи от български произход, които отдавна живеят в чужбина, имат намерение да инвестират в имот в Родината, не им достигат финансови средства, могат да дефинират сума от месечния си бюджет по погасителен план, но не могат да кандидатстват за тази сума:

Варна Вю Резидънс ЕАД е компанията, която концептуално развива VARNA VIEW residence park complex и финансово обезпечава неговото финализиране. Още при разработването на проекта, компанията е съсредоточена освен върху реализирането на „жилищен парк комплекс с енергийноефективна насоченост“ и върху гъвкавостта на инструментите за индивидуално финансиране за своите потенциални купувачи – физически и юридически лица.

Редица са преимуществата сред банковите институции, които компанията предварително е договорила, за да улесни процедурата по кандидатстване за финансиране и рентабилността на условията, които купувачите на имоти във Варна Вю получават.

Разсрочено плащане по индивидуална схема от Варна Вю е друг инструмент, чрез които компанията съдейства на потенциалните си купувачи:

ИМОТ НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ВАРНА ВЮ

#ДиректноОтИнвеститор | 0884 10 90 10 | [email protected]

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.